6660

Unijni przywódcy za dyscypliną finansową

Unijni przywódcy, by uniknąć w przyszłości powtórki kryzysu, zgodzili się na zwiększenie dyscypliny finansowej we Wspólnocie. Spowoduje ona, że kraje członkowskie będą musiały trzymać w ryzach swoje budżety. Konieczne będą jednak drobne zmiany w traktacie lizbońskim. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w grudniu.