3004

Wspólna Polityka Rolna Polski i Iralndii

Silna Wspólna Polityka Rolna po 2013, z dużym budżetem jest w interesie i Polski, i Irlandii mówią polski i irlandzki ministrowie rolnictwa Marek Sawicki i Brendan Smith. Ministrowie potwierdzili, że oba kraje chcą zachowania jej podstaw, czyli wsparcia dochodów rolnika poprzez płatności bezpośrednie oraz rozwoju obszarów wiejskich.