Bez kategorii

Skrzyżowanie poglądów

Brak debaty wokół sprawy krzyża w pierwszych dniach wydarzeń pod Pałacem Prezydenckim doprowadził do tego, że dziś można mówić o całej sytuacji jedynie w kontekście obrazy uczuć religijnych i żałosnego widowiska.