3928

Zyski PKO BP

Bank PKO BP osiągnął w pierwszym półroczu 2010 roku ponad półtora miliona zysku netto. To jeden z najlepszych wyników w sektorze bankowym w Polsce i o 30 procent więcej w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku.