8080

Nastroje przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy wierzą, że przyszły rok będzie kolejnym etapem powrotu do dobrej koniunktury gospodarczej. W ich nastrojach pojawia się jednak niepokój, co do warunków prowadzenia biznesu. Takie są wyniki badania nastrojów przedsiębiorców European Economic Survey 2011 przeprowadzone przez Krajową Izbę Gospodarczą.