7762

Polak przed i po Smoleńsku głupi?

Uważam, że w odniesieniu do Smoleńska nie sprawdza się żadna mądra sentencja typu „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Nasuwa mi się za to stare, ale – niestety – wciąż aktualne zdanie Jana Kochanowskiego z „Pieśni o spustoszeniu Podola”.