10371

Opiekunki nadal są zatrudniane na „czarno”

W Polsce kwitnie zatrudnianie na „czarno” opiekunek do osób starszych i dzieci. Prowadzę działalność gospodarczą, dotyczącą opieki nad osobami niesamodzielnymi i poprzez obserwację własną i badania własne stwierdzam, że proceder ma sie dobrze.